Studenckie Sympozjum Medyczne

Studenckie Sympozjum Medyczne zostało zorganizowane przez Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia dla studentów wszystkich kierunków – szczególnie z myślą o studentach kierunków niemedycznych. W ten sposób uczelnia realizuje swoją misję promocji zdrowia. Akcja odbyła się pod hasłem „Nie bądź bezradny, gdy życie jest zagrożone” i będzie cyklicznie powtarzana.