Regulamin

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług Vitalia.pl;

 

Symetria – spółka jawna pod firmą Symetria W. Wrzaskała, D. Golenia sp. j. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wyspiańskiego 10/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221886, posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 7822310500 oraz numerem REGON 634630530;

 

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług Vitalia.pl świadczonych przez Symetrię oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

 

Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług Vitalia.pl, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Symetrią a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;

 

Vitalia.pl – nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Symetrię na rzecz Użytkowników na mocy Umowy;

 

Serwis Vitalia.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: vitalia.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Symetria świadczy Użytkownikom usługi Vitalia.pl;

 

Abonament – opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika odpłatnych usług Vitalia.pl w wybranym okresie;

 

Dzień Pomiaru Wagi – zgodnie z Regulaminem, spośród możliwych do wyboru, dzień tygodnia, w którym Użytkownik każdorazowo dokonywał będzie wymaganych pomiarów wagi ciała i aktualizował go o odpowiednie informacje niezbędne do prawidłowego świadczenia przez Symetrię odpłatnej usługi Vitalia.pl stanowiącej indywidualny plan dietetyczny.