Partnerzy

Międzynarodowe Policealne Studium Kosmetyczne prowadzi działalność od 2000 roku. Organem prowadzącym jest DALKRAK Centrum Kształcenia Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu mgr Ewę Podobińską oraz V-ce Prezesa mgr inż. Wiesława Krawca. Międzynarodowe Policealne Studium Kosmetyczne posiada uprawnienia Szkoły Publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie prowadzi kierunki kształcenia związane z medycyną, w szczególności ze zdrowiem człowieka. Powstała jako pierwsza w południowo-wschodniej Polsce, nowoczesna, kształcąca na wysokim poziomie niepubliczna uczelnia zawodowa. Uczelnia dąży do osiągnięcia coraz lepszej jakości kształcenia dostosowując swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy.